OGÓLNE WARUNKI

ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímateľ:

Obchodné meno: Maroš SK s.r.o.
Adresa:Kopčianská 10
Mesto:Bratislava
PSČ:851 01
IČO: 53011929
DIČ:
Zastúpený: Radek Slatinský, kontakt: mobil: +420 777 943 669, e-mail: info@vilamaros.sk

Zakład:
Vila Maroš, Demianowska Dolina, Pavčiná Lehota 169, 031 01 (dalej zwany „obiektem noclegowym”) Rodzaj zakładu: Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Słowacji nr 277, z dnia 26. czerwca 2008 r. Z.z., określającym oznaczenia kwalifikacyjne obiektów noclegowych podczas zaszeregowywania do kategorii i klas obiekt noclegowy Vila Maroš został zaszeregowany do kategorii Kwatery prywatne, obiekt klasy ***.

Klient:
Osoby fizyczne, osoby prawne (dalej zwane „Gośćmi“)

W wyniku wiążącej rezerwacji pobytu Gość akceptuje i zgadza się z treścią Ogólnych Warunków Handlowych, Regulaminu Zakwaterowania, umownym warunkiem zakwaterowania jest jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania tych postanowień. Umowa zakwaterowania powstaje poprzez wiążące potwierdzenie przez wynajmującego zamówionych przez Gościa usług.

REZERWACJA ZAKWATEROWANIA

Cena zakwaterowania w budynku apartamentowym Vila Maroš jest zmienna i zależy od terminu Państwa pobytu (sezonu) i liczby osób.

Internetowy system rezerwacji oblicza cenę pobytu w zależności od liczby osób, ilości dni i rodzaju rezerwowanego apartamentu. Rezerwacje są przyjmowane przez internetowy system rezerwacji, który stanowi element strony internetowej obiektu Vila Maroš.

W celu dokonania wiążącej rezerwacji wymagana jest wpłata 50 % łącznej wartości zamówionych usług, w postaci zadatku rezerwacyjnego. Szczegóły dotyczące płatności są wysyłane na wskazany adres e-mail od razu po dokonaniu rezerwacji. Termin płatności przelewem bankowym wynosi 3 dni od dokonania rezerwacji wstępnej. Jeżeli płatność zadatku rezerwacyjnego nie zostanie do tego czasu zaksięgowana na naszym rachunku, to rezerwacja wstępna zostanie anulowana.
Natychmiast po zaksięgowaniu zadatku rezerwacyjnego na naszym koncie prześlemy potwierdzenie rezerwacji na Państwa adres e-mail wskazany w zamówieniu.
Zapłaty reszty ceny zakwaterowania należy dokonać przelewem bankowym w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

• Umowa zakwaterowania powstaje w momencie wiążącego potwierdzenia przez wynajmującego zamówionych przez Gościa usług.
• Za wiążące potwierdzenie uznaje się przyjęcie lub zaksięgowanie na rachunku bankowym obiektu noclegowego płatności zaliczkowej w wysokości około 50 % łącznej wartości pobytu.
• Zaksięgowanie płatności zaliczkowej na rachunku bankowym obiektu noclegowego zostanie jak najszybciej potwierdzone Gościowi wraz z wiążącą rezerwacją pobytu.
• Jeżeli płatność zaliczkowa wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji nie zostanie wpłacona przez Gościa w terminie do 3 dni roboczych, to wówczas rezerwacja pobytu traci ważność.

REGULAMIN POBYTU, SPOSÓB I WARUNKI ZAKWATEROWANIA

• Vila Maroš* (Obiekt noclegowy) może zakwaterować Gościa, który zostanie właściwie przyjęty do zakwaterowania. Gość po przyjeździe na teren obiektu noclegowego w celu zakwaterowania, musi na potrzeby przyjęcia przedłożyć zarządcy swój ważny dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty) w rozumieniu ustawy nr 253/1998 Z.z. o zgłaszaniu pobytu obywateli Słowacji w rejestrze obywateli Słowacji, z późniejszymi zmianami i w rozumieniu ustawy nr 363/2005 Z.z. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Każdy Gość, który nie posiada obywatelstwa Słowacji (cudzoziemiec), jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanego druku urzędowego dotyczącego zgłoszenia pobytu w rozumieniu ustawy nr 404/2011 Z.z. o pobycie cudzoziemców, z późniejszymi zmianami i przekazania tego druku personelowi obiektu noclegowego, przy czym wszystkie wymagane dane Gość powinien podać prawidłowo i kompletnie. W momencie przybycia Gość składa zwrotny depozyt w wysokości min. 50,- EUR. Depozyt służy do pokrycia zużycia dokonanego przez Gościa lub możliwej szkody spowodowanej przez Gościa na wyposażeniu pokoju, apartamentu. Gość wpłaca depozyt w gotówce. Gość jest zobowiązany do kontroli kompletności i stanu inwentarza po wejściu do pokoju, apartamentu. Ewentualne braki należy zgłosić personelowi obiektu noclegowego. Jeżeli nie uczyni w ten sposób, to obiekt noclegowy ma prawo do naliczenia Gościowi opłaty za szkody lub braki wyposażenia w taki sposób, jakby je zawinił Gość. Przyjazd Gości w dniu rozpoczęcia pobytu jest możliwy od godz. 15:00. Obiekt noclegowy zarezerwuje pokój, apartament dla Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu do godz. 19.00, o ile w zamówieniu zakwaterowania nie uzgodniono inaczej. Zalecamy, aby Gość mający rezerwację zakwaterowania poinformował personel obiektu noclegowego o czasie swojego przyjazdu przynajmniej 1 godz. przed planowanym przyjazdem. W dniu wykwaterowania Gość jest zobowiązany do zwolnienia pokoju, apartamentu przed godz. 09:30, o ile w zamówieniu zakwaterowania nie uzgodniono inaczej. W przypadku spóźnionego odejścia Gościa obiekt noclegowy ma prawo do naliczenia Gościowi opłaty w wysokości: 50 % ceny pokoju, apartamentu za kolejną noc w przypadku zwolnienia pokoju, apartamentu do godz. 11:00. 100% ceny pokoju, apartamentu za kolejną noc w przypadku zwolnienia pokoju, apartamentu do godz. 13:00. Pokój, apartament uznaje się za zwolniony po wyniesieniu przez Gościa wszystkich swoich rzeczy osobistych i zdaniu kluczy personelowi obiektu noclegowego. Obiekt noclegowy zastrzega sobie prawo do kontroli inwentarza i stanu pokoju/apartamentu, płatność i zużycie Gościa w dowolnym momencie pobytu Gościa, najpóźniej w dniu wykwaterowania z pokoju przez Gościa. W dniu wykwaterowania obiekt noclegowy wymaga przekazania pokoju, apartamentu w takim stanie w jakim Gość odebrał w dniu zakwaterowania pokój, apartament lub inny obiekt. W przypadku pobytu w obiekcie noclegowym bez powstania szkód, depozyt 50,- EUR zostanie w pełnej wysokości zwrócony Gościowi. W godzinach od 22:00 do 07:00 Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej. Obiekt noclegowy wymaga od Gościa zamykania obiektu noclegowego. Za wszelkie ewentualne straty kosztowności Gościa w Vila Maroš* zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
• Wynajem lub korzystanie ze wszelkich urządzeń i obiektu Vily Maroš* Gość dokonuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Za ewentualne urazy zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Za straty, szkody i uszkodzenie własności Vily Maroš* spowodowane przez Gościa, odpowiada Gość a zarządca ma prawo do naliczenia Gościowi zadośćuczynienia za szkodę.
• Z przyczyn bezpieczeństwa we wszystkich wewnętrznych pomieszczeniach obiektu Vila Maroš* palenie jest bezwzględnie zakazane!!! Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia wszelkich usług dodatkowych oraz urządzeń z powodu ich funkcji i możliwości technicznych (rowery, zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, trampolina, basen, basen rekreacyjny, sauna…). W obiektach na terenie Vila Maroš* Goście nie mogą używać swoich własnych urządzeń elektrycznych z wyłączeniem urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej (maszynki do golenia i masażu, suszarki itp.).
• W apartamentach, pokojach i pomieszczeniach wspólnych Goście nie mogą bez wiedzy i zgody zarządcy dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek i napraw urządzeń, ingerować w przewody elektryczne lub inne instalacje.
• Zarządca wymaga od Gościa przestrzegania regulaminu pobytu.
• Jeżeli Gość naruszy instrukcje zawarte w regulaminie pobytu lub ich nie przestrzega, to zarządca będzie miał prawo do anulowania pobytu Gościa w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu ceny pobytu zapłaconej przez Gościa.
• Gość zakwaterowany w obiekcie Vila Maroš*** jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu pobytu. Jeżeli Gość naruszy wymienione instrukcje lub ich nie przestrzega, to zarządca będzie miał prawo do anulowania pobytu Gościa w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu ceny pobytu zapłaconej przez Gościa.

WARUNKI ANULOWANIA

  • Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia kompensacji strat zaistniałych z powodu niezrealizowanego pobytu – opłata za anulowanie, z zapłaconej płatności zaliczkowej, jeśli rezerwacja zostanie anulowana na piśmie, elektronicznie lub telefonicznie w następujących terminach:
  • 100 % ceny zamówionych usług w przypadku anulowania pobytu w terminie poniżej 7 dni od przyjazdu
  • 50 % ceny zamówionych usług w przypadku anulowania pobytu w terminie poniżej 14 dni od przyjazdu
  • 0 % ceny zamówionych usług w przypadku anulowania pobytu w terminie poniżej 21 dni od przyjazdu
  • Jeżeli w trakcie pobytu nastąpi wcześniejsze wykwaterowanie, to opłata za pobyt nie zostaje zwracana.

booking hodnoceni